Gebruiksvoorwaarden

Versie 0.2

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 05-04-2023.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website "jegeldterug.be" (hierna "deze website"). Deze website is te bezoeken via volgende domeinnaam: jegeldterug.be.
Deze website is een website van YOOW (hierna "wij", "we", "ons", "onze", "jegeldterug"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zwijndrechtsestraat 104, 2070 Zwijndrecht België, ingeschreven bij de KBO met nummer 0673 816 537.

U (hierna "u", "gebruiker") mag jegeldterug.be en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze voorwaarden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

Algemeen

Deze website is eigendom van jegeldterug.
De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 
Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van jegeldterug.

Acties die als exclusief op jegeldterug.be staan aangeduid mogen niet gepubliceerd worden door derden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van jegeldterug.

Aanbrengen van links naar jegeldterug.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar jegeldterug.be. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van jegeldterug.be moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar websites beheerd door derden

jegeldterug.be bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. We controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat jegeldterug en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat jegeldterug.be de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Verplichtingen inzake deelname aan reacties

Reacties en berichten staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw naam en e-mailadres. Enkel uw naam zal worden gepubliceerd.

jegeldterug heeft het recht om berichten te weren die:

 • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
 • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
 • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
 • reclame voor andere producten en/of websites bevatten;
 • persoonlijke links of codes bevatten waarmee je extra's kan verdienen; 
 • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
 • smaad of laster beogen;
 • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden.

Het is niet toegestaan om producten, flyers of actiecodes te kopen of verkopen via jegeldterug.be
Ruilen van producten, flyers of actiecodes is toegestaan zolang deze op een eerlijke manier zijn bekomen. Dit dient te gebeuren in het forum en niet bij de actie.

jegeldterug heeft steeds het recht berichten te verwijderen, bewerken of te verplaatsen naarlang dit passend is.

Elk bericht is steeds de volledige verantwoordelijkheid van de titularis van het desbetreffende bericht.

Aansprakelijkheid van jegeldterug.be

De informatie op jegeldterug.be is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse.
We streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren.

jegeldterug of één van onze medewerkers kan niet aansprakelijk gesteld worden in volgende gevallen:

 • Wanneer de informatie op jegeldterug.be toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten.
 • Wanneer sommige acties of bons niet in alle verkooppunten te vinden zijn.
 • Wanneer voorwaarden van lopende acties wijzigen.
 • Wanneer een product om één of andere reden niet terugbetaald wordt. 
 • Wanneer een bon niet aanvaard wordt.
 • Wanneer gebruikers fraude of een misbruik plegen. bv: door het vervalsen van bonnen.
 • Wanneer er acties, links of kortingscodes zijn of werden gepubliceerd die niet openbaar gemaakt mochten worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

jegeldterug en haar medewerkers kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies ontstaan door gebruik van deze website en zijn content.

Wat doen wij van jegeldterug.be

We verzamelen toekomstige en actieve 100% terugbetaald, tevreden of terugbetaald, gratis en bijna-gratis acties. Deze plaatsen we louter ter informatie op jegeldterug.be.  We verzorgen dus niet de promotie van deze acties.
De acties die je kan terugvinden op onze website zijn dus georganiseerd door derden en jegeldterug is op geen enkele manier betrokken bij deze acties.

Soms kan je wel een link terugvinden naar een website van derden waar je uw terugbetaling kan aanvragen. Via jegeldterug.be kan je geen terugbetalingen aanvragen en we voeren geen terugbetalingen uit.

De voorwaarden van alle acties op jegeldterug.be zijn ondergeschikt aan de voorwaarden bepaald bij en door de organisator van de acties.

jegeldterug.be plaatst zelf geen bruikbare bonnen online. We vermelden wel waar je deze bonnen gratis kan vinden of downloaden. De bonnen die je kan downloaden via onze website zijn gepubliceerd door derden en staan op hun servers. Zij hebben het volledige beheer van deze bonnen in handen.
Wanneer zij beslissen om een bon offline te halen dan zal je deze ook bij ons niet meer kunnen downloaden.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

De informatie die vermeld wordt op deze website, is louter informatief, zonder enige verbintenis. Geen enkele garantie wordt gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website.
Gebruikte foto's op deze website zijn ter illustratie en niet bindend. 

Auteursrechten

Door het versturen van een mail (of formulier via deze website, enz.) aan jegeldterug draagt de gebruiker aan jegeldterug het geheel van zijn eigendomsrechten op de foto’s over (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz…), hierin begrepen zijn eventuele auteurs -en/of persoonsrechten. 

jegeldterug behoudt het recht voor om deze foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) te gebruiken voor de uitoefening van zijn activiteit (vb.: publiciteit). 

jegeldterug kan de foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) in het publiek verspreiden of publiek maken en deze wijzigen. De gebruiker geeft uitdrukkelijk zijn toestemming om de werken te vernietigen die niet werden gekozen. De gebruiker ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding met betrekking tot het verzenden van zijn mail (of formulier via deze website, enz.) en de bijhorende foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.). 

Privacybeleid

We streven ernaar jouw vertrouwen te behouden, door de verzamelde persoonsgegevens over jou te beschermen.
Jouw adresgegevens worden nooit op de site getoond of voor commerciële doeleinden gebruikt. Kijk voor meer informatie op onze privacy pagina.

Cookiebeleid

jegeldterug.be maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.